Innhold
1
Våre anlegg.

SSK er et allsidig idrettslag med flere anlegg som vi drifter på dugnad. Til fotball har vi egne baner i Dyegata og på Lersbryggen i tillegg benytter vi den kommunale kunstgressbanen ved Sandehallen.

Til ski har vi 3 anlegg:

1. Lysløype med utgangspunkt fra Sandehallen.

2. Lysløype på Lersbryggen

3.  På vestskogen har vi Montebello arena som er vår hovedarena for ski. På vestskogen har det vist seg å være meget gode og stabile forhold for ski, med snø fra november og langt ut i april. Det var så gode forhold at det ble skrevet om i Dagens Næringsliv.

Vi har også 2 klubbhus, i Dyegata og på Lersbryggen.

2
Klubbuset i Dyegata

SSK har ett klubbhus i Dyegata, her holder admininstrasjonen hus og alle hovedstyremøter etc blir holdt.
Klubbhuset har garderober og kiosk i 1 etg og 2 saler, kjøkken, anretning og kontor i 2 etg.​

Bildet under er fra lillesalen i Dygata, her blir alle hovedstyremøter avholdt og den leies ut til diverese tilstellinger, kurs etc. For mer informasjon se under utleie.

Lille_salen.JPG

3
Klubbhuset på Lersbryggen.

Dette klubbhuset ble tidligere leid ut til en Læringsverkstedet barnehage, men sto ubenyttet i noen år i påvente av utbygging. Dessverre viste det seg vnaskelig å få få til disse planene, i stedet har SSK avstått fra en del av grunnen vi byglset slik at ny barnehage kan etableres der. Som kompensasjon for dette har vi fått en del midler som skal brukes på å etablere en kunstgressbane for 7er fotball og renovering/utbygging av klubbhuset.

Lersbryggen.JPG

I klubbhuset har Judogruppa etablert treningslokale for BJJ og basistrening i 1 etg, og møterom treningsrom i 2.etg. 

I tillegg er det garderober og kiosk i kjelleren som fotballgruppa og sykkelgruppa benytter under trening og kamper.​

Dette klubbhuset har dessverre stått ubenyttet i noen år på grunn av at Læringsverkstedet som leide lokalet til barnehage ble for stor for lokalene, og under planleggingen av utbygging av klubbhuset kom det dessverre inn noen krav fra kommunen som gjorde at dette tok lengre tid enn forventet. Men nå er vi kommet til engihet med kommunen og Læringsverkstedet bygger ny barnehage på vestsiden av tomten.
Klubben har i forbindelse med denne avtalen forpliktet seg til å bygge en 7er kunstgressbane, til dett er det søkt og fått innvilget spillemeidler. Denne regner vi med blir påbegynt seint høsten 2017 og blir da ferdigstillt den i løpet av sommeren 2018, men dette avhenger av når Læringsverkestedet blir ferdige med å bygge sin barnehage. De har i dag midlertidige lokaler der vi skal etablere vår kunstgressbane, men så snart disse er fjernet vil vi begynne med grunnarbeidene til bane.

Vi har også søkt spillemidler til å bygge ut klubbhuset, planen er da å bygge over det som i dag er en stor ubenyttet veranda. 

Neste prosjekt blir da rehabilitering av kjelleren, slik at om noen år vil klubbhuset være det natrulige samlingspunktet for SSK som det er ment å være.

 

 

 I fokus