Innhold
1
''Alle skal med**

​«Alle skal med» er et tiltak hvor vi kan bidra økonomisk for å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud. SSK har et eget styremedlem som jobber med dette tiltaket.

Mer informasjon og søknadskjema finner du i brosjyren :Alle skal med i Sande (3).pdf.

2
Årsmøte 2019


Årsmøte holdes mandag 25. mars kl. 19.00 i klubbhuset Dyegata. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styreleder eller daglig leder i hende senest 11. mars.

Saksliste til Årsmøtet finner du her.saksliste_250319.doc

På grunnav de nye GDPR reglene om personvern vil det i år ikke blir lagt ut beretninger, budsjett eller regnskap, beretninger kan sendes elektronisk til de som ønsker det. Send e-post til Sven-Ove Johansen, Dagligleder

Styret ønsker alle velkommen på årsmøtet. 

 Siste nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus