Innhold
0
Griselotteriet 2019

​Det er igjen klart for turngruppas årlige lotteri og det er 52. gangen dette lotteriet
holdes.

Hovedgevinst: 2 halve griser - ferdig oppskåret, evt. gavekort.

Loddpris: kr 20,- per lodd

Antall lodd: 5000

Trekningen blir kunngjort i Sande Avis: 5. desember 2019


1
Offisiell resultatliste for Gymnastikkpokalen 2019
2
Hvordan søke om Politiattest

Alle nye trenere må søke om politiattest. Dette er viktig at vi har på plass slik at sikkerheten rundt barna våre ivaretas på best mulig måte.
Ønsker herved at dere søker om politiattestPoliti.no, og at dere returnerer denne til turnstyret ved nestleder/sikkerhetsansvarlig innen 1 oktober 2019.

hvordan man gjør dette kan du se i dette dokumentet.

hvordan-fylle-ut-søknad-om-politiattest-sande-sportsklubb-turngruppa.pdf

3
skjema for bruk ved søknad om Politiattest
4
Meld skade
Forsikring
Alle medlemmer i Sande Sportsklubb gymnastikk og turn er forsikret gjennom medlemskontingenten.  
Hvilken forsikring som gjelder og hvilket skademeldingsskjema dere skal fylle ut, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år.

Meld inn skade for barn under 13 år

Meld inn skade for barn over 13 år og voksne

Har du spørsmål kan du ringe Gjensidige på telefon 91 50 31 00

Les mer om forsikringene


970
Retningslinjer for medlemsskap

Påmelding skjer via påmeldingsportalen MySoft.

Nye gymnaster: Registrer ditt barn i påmeldingssystemet MySoft. Linken Bli medlem i menyen åpner en ny side hvor dere fyller inn informasjon om turneren og foresatte.

Aktive gymnaster: Logg inn med bruker-ID og passord for pålogging til systemet. Her kan dere eventuelt oppdatere kontaktopplysninger.

Alle aktive turnere blir automatisk videreført til neste halvårssesong. Ta kontakt med inntakskoordinator på trygveborgen@gmail.com dersom dere skal delta på flere partier enn det dere allerede deltar på.

Overgang til nye partier skjer ved årsskifte fordi Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) opererer etter kalenderår (01.01. - 31.12) når det gjelder aldersinndeling.

VENTELISTE

Det er satt av et begrenset antall plasser for hvert parti, dette av hensyn til kvaliteten på vårt turntilbud, trenerkapasitet og til hallkapasitet. Påmeldinger behandles i rekkefølgen de blir mottatt ("førstemann-til-mølla"-prinsippet.) Dersom et parti er fullt, blir barnet satt på venteliste og man mottar epost på at barnet er satt på venteliste. Plasser frigjøres ved at påmeldte ombestemmer seg eller melder seg ut. Hvis dere har fått epost om at barnet har fått plass på et parti, kan dere møte opp til neste treningstime for partiet.

FAKTURERING

Ved å melde på et barn på et parti aksepterer du/dere:

  1. Å betale til medlemskontingent i Sande Sportsklubb.
  2. Å betale treningsavgift for påmeldte parti(er). Fakturaer sendes på e-post til e-postadressen du registrerer i påmeldingssystemet MySoft.
  3. Betalingsfristen er 14 dager etter utsendelse.
    • For høstsesongen vil faktura bli tilsendt i september.
    • For vårsesongen vil faktura bli tilsendt i januar måned.

Betalingsvarslinger/fakturering skjer elektronisk via epost.

PRØVETIMER

Etter man får bekreftelse på plasstildeling, kan gymnasten prøve seg på de to første mulige treningene før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette eller ikke. Flere partier har ventelister og vi må gjøre dette for at vi fyller opp partiene.

UTMELDING

Dersom din gymnast ikke ønsker å fortsettemå det sendes e-post til inntakskoordinator på trygveborgen@gmail.com etter 2. mulige trening. Da vil fakturaen slettes og gymnasten meldes ut av partiet.

Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at gymnasten ikke ønsker å fortsette innen tredje trening, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet og faktura må betales.

MANGLENDE OPPMØTE

Dersom en gymnast meldes på et parti innen oppsatte frister, men ikke har oppmøte på partiet innen 1. oktober uten å ha skriftlig meldt seg av, vil faktura måtte betales. Dette er fordi mange av partiene har ventelister og vi ønsker å tilby plassene til de på venteliste så raskt som mulig dersom noen melder seg av.

Hvis en gymnast ikke møter på trening 3 ganger på rad uten å ha gitt beskjed, anser vi gymnasten som meldt ut av partiet og vi vil gi plassen til neste på ventelisten.


980
Bekledning

TRENING

På trening skal antrekket til en gymnast være oppsatt hår, delvis tettsittende klær og turnsokker/barbeint. Antrekk og oppsatt hår er viktig, både når treneren sikrer krevende øvelser og for å veilede kroppspositur. Unngå også bruk av øreringer, halskjeder, armbånd og andre smykker. Minner også om at det er lurt med langermet genser og hel bukse/tights på kalde dager for å unngå skader.

TURNDRAKTER

Turngruppa tar for tiden ikke i mot bestillinger av nye turndrakter, men vi videreformidler brukte turndrakter. Vi har også noen turndrakter til utlån. Ta kontakt med materialforvalter på jon@thoresen.net hvis du har spørsmål vedrørende dette.

OVERTREKKSDRESS

Turngruppa har tegnet ny avtale på overtrekksdress som vil bli tilgjengelig for bestilling i løpet av høsten 2018. Vi vil legge ut dette informasjon om dette på vår turngruppe på Facebook når det er klart.

HETTEGENSER

Turngruppa tar for tiden ikke i mot bestillinger av flere hettegensere.