Innhold
0
Gymnastikkpokalen 19. oktober 2019
Velkommen til
Gymnastikkpokalen

Troppsgymnastikk
19. oktober 2019

Sande sportsklubb inviterer Vestfold og Telemark til en hyggelig

vennskapskonkurranse for

aspiranter, rekrutter og juniorer i trampett og tumbling.
Sandehallen, Hans K. Evensens vei 57, 3070 Sande

Innmars /defilering starter kl. 10.30
Konkurransen starter kl.11.00

https://sandesk.klubb.nif.no/Turn/Sider/Hjem.aspx
Det vil bli konkurrert i nasjonale klasser.

Reglement:https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2018/12/Troppsgymnastikk-Reglement-2019-1-
1.pdf

Startkontigent kr. 450 pr. tropp pr. apparat.
Påmeldingen (eget vedlegg) merkes: «Påmelding gymnastikkpokalen, lag og
klubb»
Kontonr: 2525 20 97026
Bindene påmelding innen 03.10.2019
Sendes til kasserer.turn@sandesk.no
Ved spørsmål ta kontakt med Inger-Lise Nielsen, inger-li@live.no

Musikk og vanskeskjema sendes til konkurransesandeturn@gmail.com
(helst innen 12.10.19)

Vi gleder oss til å se dere alle sammen. Treningstider og program vil bli
ettersendt.

Med vennlig hilsen
Sande Sportsklubb

https://sandesk.klubb.nif.no/Turn/Bildearkiv/Velkommen%20til%20Gymnastikkpokalen.pdf

 

 

 I fokus