Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2018

Sven-Ove Johansen
09.03.2018
Innkalling og saksliste til Årsmøtet

Det kalles herved inn til årsmøte i Sande Sportsklubb,

onsdag 21. mars 2017 Kl. 19.00 på klubbhuset Dyegata.

 

Saksliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 

6. Behandle innkomne forslag og saker.

Ingen forslag og saker er innkommet.

7. Fastsette medlemskontingent.

Foreslås uendret fra i fjor


8. Vedta idrettslagets budsjett.


9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Vedlagt
10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) Sekretær, økonom

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

    d) 2 revisorer

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


 

Vel møtt!

 

 

Styret i Sande Sportsklubb